Quy định chung

Thanh viên khi tham gia post bài tại BrandsMarketing.VN

1/ Đăng bài viết hướng tới người đọc, nội dung rõ ràng, mạch lạc;

2/ Nội dung viết: Chia sẽ kiến thức (không Pr, quảng cáo)