Marketing

Tổng quan Marketing online

Tổng quan Marketing online và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO

Đăng 08/05/2018 bởi Phúc Thiên

E-marketing (Internet marketing hay online marketing), hay tiếp thị trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu Internet. Các dữ liệu khách hàng kỹ thuật số và các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử (ECRM) cũng kết hợp với […]

Chiến lược thương hiệu, Yếu tố quan trọng của những công ty hàng đầu

Đăng 23/04/2018 bởi Quân Phát

Thương hiệu hiểu một cách đơn giản là giá trị, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ các doanh nghiệp mang lại một cách tốt nhất và chính xác nhất cho khách hàng. Xây dựng thương hiệu là chiến lược là xây dựng triết lý công ty, doanh nghiệp khoa học. Trước tiên phải thỏa mãn các yêu […]

Thương hiệu là gì?

Đăng 23/04/2018 bởi Quân Phát

Thương hiệu là tên gọi chung của các dấu hiệu (mark) thương mại (trade) riêng biệt được pháp luật công nhận dành cho cá nhân hoặc tổ chức để giúp phân biệt với cá nhân hoặc tổ chức khác. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) định nghĩa thương hiệu là một dấu […]

Marketing là gì?

Đăng 23/04/2018 bởi Quân Phát

Có thể xem như marketing là quá trình mà những cá nhân hoặc tập thể đạt được những gì họ cần và muốn thông qua việc tạo lập, cống hiến, và trao đổi tự do giá trị của các sản phẩm và dịch vụ với nhau (MM – Kotler). Theo định nghĩa dành cho các […]